قرارداد پیش فروشبرچسب

امروزه با توجه به تورم شدید قیمت ها و همچنین عدم توان پرداخت بها ملک مسکونی و یا تجاری توسط خریدار، بسیاری علاقمند به پیش خرید ملک می باشند تا بتوانند به تدریج بها ملک را پرداخت نمایند و همچنین در بازار پر سود و

شما اجازه ثبت نام ندارید