خدمات 360 درجهبرچسب

با اعلام قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا محدودیت های جدید کرونا در کلان شهرها و مراکز استان ها اعمال خواهد شد. بدین ترتیب تمامی مشاغل بجز مشاغل سطح یک مانند مراکز تهیه مایحتاج ضروری مردم، خدمات ‌رسانی ضروری، امداد و نجات، فروشگاه‌ های

سرمایه گذاری توریستی ملک در مشهد در کشور کمبودهایی در بخش گردشگری دیده می‌شود. که یکی از آن‌ها نبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش‌های گوناگون آن است. وجود بارگاه امام هشتم در مشهد امکان توسعه سرمایه‌گذاری در این شهر را فراهم کرده است. متأسفانه بخشی از جنبه‌های سرمایه‌گذاری در

شما اجازه ثبت نام ندارید