آپارتمان وام دار

در مشهد نیز مانند سایر شهرها شاهد افزایش شدید قیمت مسکن و بدنبال آن افزایش رهن و اجاره بوده ایم. لذا بسیاری از شهروندان تصمیم به خرید خانه گرفته اند تا از افزایش هر ساله قیمت اجاره رها شوند و علاوه بر آن در بخش

شما اجازه ثبت نام ندارید