معماری سبز

معماری سبز

معماری سبز یکی از موثرترین راه های رسیدن به پایداری در معماری است.

پایداری عبارتست “از برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون مخدوش ساختن توانایی های نسل آینده در برآوردن نیازهایشان”

معماران، مالکان و کاربران ساختمان ها می توانند با انتخاب صحیح مصالح مناسب از نظر زیست محیطی، استفاده از یک فرایند طراحی اکولوژیکی و توجه مسئولانه به استفاده از ساختمان ها مقدار تبعات زیست محیطی حاصل از رشد شهرها را به حداقل برسانند.

معماری سبز برخواسته از معماری پایدار و توسعه پایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوءجهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است. حفظ و حراست از منابع طبیعی جهان، مصونیت از آلودگی هوا و سایر آلودگیهای محیطی، حفاظت از لایه ازن، بهداشت جسمی و روانی، آینده بشریت و … از موضوعاتی است که در این راستا مطرح بوده و ضرورت آن به عنوان یک وظیفه جهانی روز به روز آشکارتر می شود.

طراحی در معماری سبز

طراحی سبز عملی است برای حل مشکلات که طی آن، منابع طبیعی قبل، بعد و طی پروسه تولید و ساخت به کمترین حد آسیب می بینند، به علاوه در مسیر این عمل مصالح باید مفید بوده، عمر مفید طولانی داشته و قابل بازگشت به چرخه طبیعت باشند. چیزهای با طول عمر زیاد هم مفیدند و هم بزرگترین مانع علیه اسراف و ضایعات، و این بهتر از استفاده مجدد یا بازیافت آنها است.

در معماری سبز، ایجاد ساختمان نیازمند یکپارچه سازی و اتحاد است. همان اتحادها و یکپارچه سازی هاست که منجر به تغییر ساختارهای روحی انسان خواهد شد.

صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی و کاربرد انرژی های پایدار در حال حاضر هیچگونه نقشی در فرهنگ ساختمانی کشور ندارد. علاوه بر آن در ساخت و سازهای مسکونی بخش خصوصی و خصوصا مسکن طبقات مرفه ارقام نسبتا مهمی به زیان سایر موارد ضروری هزینه در ساختمان صرف تزئینات افراطی و بی اصالتی می شود که عمدتا بنام ابزارسازی مشهور است.

اصول معماری سبز

اصل اول : حفاظت از انرژی

اصل دوم : کار با اقلیم

اصل سوم : کاهش استفاده از منابع جدید

اصل چهارم : احترام به کاربران

اصل ینجم : احترام به سایت

اصل ششم : کل گرایی

معماری سبز

بعضی از جنبه های معماری سبز عبارتند از

 1. افزایش آسایش، قابلیت زندگی و بهره وری
 2. بهبود دوام، کیفیت و قابلیت نگهداری
 3. ثبات وضعیت محیط داخلی
 4. پس انداز به وسیله کم کردن هزینه زندگی
 5. پی بردن به گزینه های ساختمانهای با عملکرد بالای خورشیدی
 6. انتخاب زمینه مصالح ساختمانی سبز جهت ایفای نقش شما برای کمک به حفاظت محیط زیست

طراحی خانه های سبز

 1. کوچکتر بهتر است با یک طرح خوب از فضاهای داخلی استفاده مطلوب ببرید به طوری که اندازه کلی ساختمان و منابع مورد استفاده در ساخت و نگهداری آن در حداقل نگه داشته شوند.
 2. ساختمانی انرژی کفا طراحی کنید. از عایقکاری در سطح بالا و ینجره های با قابلیت بالا در جهت نور خورشید (تابش گرمایی در شرق و غرب) و با ساختار سخت درزگیری شده استفاده کنید. ساختمان های به هم چسبیده هزینه پوشش ناکافی خارجی بنا را به حداقل میرساند.
 3. گرمای رایگان معمول خورشیدی، نور روز و خنک کننده های طبیعی میتوانند با ارزش مؤثری در اغلب ساختمانها جا داده شوند.
 4. استفاده مطلوب از مصالح ضایعات را با طراحی برای ارتقا استاندارد سقف ها و ابعاد ساختمان به حداقل برسانید
 5. انرژی رایگان بدست آورید. ساختمان ها را با آبگرمکن خورشیدی و مولد برق نوری یا با تأسیسات خورشیدی برای آینده طراحی کنید.
 6. دفع زباله را برای ساکنین ساده کنید. برای یروسه دفع زباله مواردی از قبیل سطل های زباله نزدیک آشپزخانه و در محفظه زیر سینک ظرفشرویی تدارک ببینید.
 7. سیستمهای گرفتن (دفع) آب بام میتواند برای جمع آوری آب باران و استفاده از آن در آبیاری محوطه در نظر گرفته شود.

 

مشهد هاشمیه 75

یک نظر بده

شما اجازه ثبت نام ندارید