مدیریت پیمان

مدیریت پیمان

  /  مدیریت پیمان

گروه مهندسی ۳۶۰ درجه آماده عقد قرارداد به صورت مدیریت پیمان با درصد پیشنهادی مالک می باشد.

 

خدمات ۳۶۰ درجه

۱- مشاوره (شامل چشم انداز پروژه، توجیه اقتصادی)

۲- برآورد پروژه (شامل هزینه مصالح، نیروی انسانی، مجوز ها، امتیازات)

۳- تهیه نقشه ها

۴- اخذ پروانه و سایر مجوزها

۵- تهیه لیست مصالح و اخذ تاییدیه مالک یا سرمایه گزار (Vendor List)

۶- استفاده از کادر مهندسی مجرب از تمامی رشته ها (عمران، معماری، برق، تاسیسات مکانیکی)

۷- سبک سازی سازه

۸- اجرای پروژه مطابق آیین نامه مقررات ملی، ضوابط شهرداری ها، رعایت اصول شهرسازی، ضوابط کاهش مصرف انرژی، توصیه های مرکز تحقیقات و سایر استاندارها و ضوابط

۹- استفاده از مصالح استاندارد و با کیفیت

۱۰- حفاظت پروژه

۱۱- تهیه نقشه های ازبیلت در پایان پروژه

۱۲- اخذ پایان کار بهره برداری

 

۱۵ سال سابقه اجرا و کادر مهندسی مجرب

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد مدیریت پیمان

۰۹۱۵۱۲۵۱۷۶۲

مهندس حسام پروانه

شما اجازه ثبت نام ندارید